Видео

ИЗАБРАН ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЗА УЛИЦУ СТАНИСЛАВ СРЕМЧЕВИЋ ЦРНИ

Избор извођача радова на тендеру који је расписало ЈП Дирекција за планирање и изградњу града Београда, за пројекта изградње улице Станислав Сремчевић Црни је завршен. Конзорцијум лазаревачких фирми „Колубара Грађевинар“ и „ДЕВИКС“ изабран је на тендеру као извођач радова на реализацији овог пројекта. Почетак радова се очекује крајем карта, по истеку свих жалбених рокова, предвиђених тендерском процедуром.

Pages