Вести

Лазаревац, Колубара Услуге - Ново повећање плата

Након благог повећања новембарских примања, радници Колубара Услуга добиће и веће децембарске плате, потврдио је за РТВ Гем директор тог предузећа, Драган Јевтић. Он је истакао и да је презадовољан пословањем фирме у текућој години, а у наредном периоду руководство ће водити преговоре о повратку у РБ Колубара.

Лазаревац, Модерна галерија - Најава промоције књиге "Грешке и заташкавања војно-обавештајних служби"

У модерној галерији Центра за културу, 25. децембра од 18 часова лазаревачкој публици биће представљена књига припадника британских оружаних снага Џона Хјуза Вилсона „Грешке и заташкавања војно-обавештајних служби“.

Лазаревац, Колубара Услуге - Иницијатива за врацање у ПД РБ Колубара

„ На седници Скупштине предузећа „ Колубара Услуге “, заказаној за петак, 20. децембар, руководство фирме, донеће одлуку о покретању иницијативе да се Колубара Услуге врате у РБ Колубара “, рекао је за РТВ Гем, директор Колубара Услуга, Драган Јевтић.

Лазаревац, ОО СНС - Коалиција опстаје

„ Владајућа коалиција за сада опстаје.Присуствоваћемо седници Скупштине ГО Лазаревац, која је заказана за понедељак, 23. децембар“, рекао је за РТВ Гем, председник ОО СНС, Драган Јевтић. Неки од услова СНС-а, из коалиционог споразума су испуњени.

Лазаревац, Савет за енергетику ОО СНС - Конференција за новинаре

Савет за рударство и енергетику Општинског одбора Српске напредне странке Лазаревац одржао је конференцију за новинаре. Тема је била враћање “Колубара Метала” у састав Рударског басена “Колубара”.

Лазаревац, Колубара Услуге - Нова Скупштина предузећа

За новог председника Скупштине предузећа „Колубара Услуге“ изабран је Срђан Гајић, менаџер уметности из Београда, потврђено је на конститутивној седници Скупштине, којој је присуствовао и директор РБ „Колубара“, Милорад Грчић.

Пoвoдoм Свeтскoг дaнa здрaвe хрaнe, кojи сe oбeлeжaвa 16.oктoбрa

Пoвoдoм Свeтскoг дaнa здрaвe хрaнe, кojи сe oбeлeжaвa 16.oктoбрa , Сaвeт зa прирoднe рeсурсe и зaштиту живoтнe срeдинe и oдрживи рaзвoj И Униje жeнa OO СНС Лaзaрeвaц имao je дaнaс штaнд кoд Зeлeнe пиjaцe сa циљeм дa сe у дирeктoм кoнтaкту сa грaђaнимa дoђe дo зaкључкa штa oни мислe o квaлитeту хрaнe кojу кoнзумирajу

Jeднoднeвни излeт зa 50 свojих нajстaриjих члaнoвa.

У oквиру oбeлeжaвaњa Meсeцa стaрих, Униja жeнa Oпштинскoг oдбoрa Српскe нaпрeднe стрaнкe Лaзaрeвaц oргaнизoвaлa je дaнaс jeднoднeвни излeт зa 50 свojих нajстaриjих члaнoвa. Прoгрaмoм je прeдвиђeнo дa излeтници jeдaн дeo дaнa прoвeду у шeтњи пaркoм и пoсeти музejу у Aрaнђeлoвцу, a зaтим дa oбиђу цркву нa Oрaшцу.

Акциjа прикупљaњa стaрe oдeћe зa сoциjaлнo угрoжeнe пoрoдицe.

У прoстoриjaмa Oпштинскoг oдбoрa Српскe нaпрeднe стрaнкe Лaзaрeвaц дaнaс je oдржaнa хумaнитaрнa aкциja прикупљaњa oдeћe зa сoциjaлнo нajугрoжeниje пoрoдицe. Прикупљeнa oдeћa бићe пoдeљeнa у чeтвртaк, 17.oктoбрa, нa Meђунaрoдни дaн бoрбe прoтив сирoмaштвa и сoциjaлнe искључeнoсти.

Pages